Đang tải... Vui lòng chờ...
Thống kê lượt truy cập
Bảng giá

Bảng Báo Giá Bán Sản Phẩm Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE

( Ống nhựa Gân Xoắn Chịu Lực Luồn Dây Cáp Điện :SanTo, Ba An,TFP, Thăng Long ...)

 

Tên Sản Phẩm Đường kính
ngoài ( D1 )
Đường kính
trong ( D2 )
Độ dày
thành ống
ĐVT
(m)
Đơn giá ( VNĐ/M ) Chiều dài
Mét / cuộn
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE Giá chưa VAT Có VAT
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 1,5 ± 0,30 " Liên hệ   200
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 1,5 ± 0,30 " Liên hệ   200
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 50/40 50 ± 2,0 40 ± 2,0 1,5 ± 0,30 " Liên hệ   200
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 65/50 65 ± 2,5 50 ± 2,5 1,7 ± 0,30 " Liên hệ   100
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 85/65 85 ± 2,5 65 ± 2,5 2,0 ± 0,30 " Liên hệ   100
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 105/80 105 ± 3,0 80 ± 3,5 2,1 ± 0,30 " Liên hệ   100
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 130/100 130 ± 4,0 100 ± 4,0 2,2 ± 0,40 " Liên hệ   100
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 160/125 160 ± 4,0 125 ± 4,0 2,4 ± 0,40 " Liên hệ   100
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 195/150 195 ± 4,0 150 ± 4,0 2,8 ± 0,40 " Liên hệ   50
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 230/175 230 ± 4,0 175 ± 4,0 3,5 ± 1,00 " Liên hệ   50
SP Ống nhựa Gân Xoắn HDPE 260/200 260 ± 4,0 200 ± 4,0 4,0 ± 1,50 " Liên hệ   50

 

 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE LUỒN DÂY CÁP ĐIỆN

 

Tên sản phẩm Đơn vị  Đơn giá có VAT
(VNĐ) 
PK Măng sông TFP 32/25 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 40/30 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 50/40 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 65/50 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 85/65 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 105/80 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 112/90 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 130/100 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 160/125 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 195/150 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 230/175 chiếc Liên hệ
SP Măng sông TFP 260/200 chiếc Liên hệ
SP Máng nối ốngTFP 65/50 bộ Liên hệ
SP Máng nối ốngTFP 85/65 bộ Liên hệ
SP Máng nối ống TFP 105/80 bộ Liên hệ
SP Máng nối ống TFP 130/100 bộ Liên hệ
SP Máng nối ống TFP 160/125 bộ Liên hệ
SP Máng nối ống TFP 195/150 bộ Liên hệ
SP Máng nối ống TFP 260/200 bộ Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 40/30 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 50/40 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 65/50 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 85/65 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 105/80 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 130/100 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 160/125 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 195/150 chiếc Liên hệ
SP Đầu bịt ống TFP 260/200 chiếc Liên hệ
SP Côn thu TFP 105/80 về 65/50 chiếc Liên hệ
SP Côn thu TFP 130/100 về 65/50 chiếc Liên hệ
SP Côn thu TFP 130/100 về 105/80 chiếc Liên hệ
SP Côn thu TFP 160/125 về 130/100 chiếc Liên hệ
SP Mặt bích nhựa 65/50 chiếc Liên hệ
SP Mặt bích nhựa 85/65 chiếc Liên hệ
SP Mặt bích nhựa 105/80 chiếc Liên hệ
SP Mặt bích nhựa 130/100 chiếc Liên hệ
SP Mặt bích nhựa 160/125 chiếc Liên hệ
SP Mặt bích nhựa 195/150 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 40/30 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 50/40 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 65/50 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 85/65 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 105/80 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 130/100 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 160/125 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 195/150 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 230/175 chiếc Liên hệ
SP Nút cao su chống thấm 260/200 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 40/30 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 50/40 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 65/50 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 85/65 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 105/80 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 130/100 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 160/125 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 195/150 chiếc Liên hệ
SP Nút loe không nắp 260/200 chiếc Liên hệ
SP Cao su non 50mm x 2.2m cuộn Liên hệ
SP Băng cao su lưu hóa 40mm x 9m cuộn Liên hệ
SP Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m cuộn Liên hệ
SP Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm cuộn Liên hệ
SP Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm cuộn Liên hệ
SP Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m cuộn Liên hệ
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTO
Trụ sở chính
Địa Chỉ: 19/68 Quan Nhân,Thanh Xuân,Hà Nội
ĐT:   +84.4.3556.9918
FAX :+84.4.3556.9919