<script><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5599dee63bfe4f5c" async="async"><script><script>
  Đang tải... Vui lòng chờ...
Thống kê lượt truy cập

Băng keo

Mã sản phẩm: BK-
  • Số lượng đã bán 0 cuộn
  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Mô tả ngắn

Dùng để làm kín mối nối giữa các ống TFP, giữa ống TFP và ống khác loại hoặc giữa ống TFP và các phụ kiện.

Số lượng:

Mã hiệu hàng hóa: NC - 
[ezcol_1half]

  • Dùng để làm kín mối nối giữa các ống TFP, giữa ống TFP và ống khác loại hoặc giữa ống TFP và các phụ kiện.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]bang_keo_tiengviet
[/ezcol_1half_end]

Ba An cung cấp:

  • Băng cao su lưu hoá (băng V) 40 mm x 9 m;
  • Băng PVC chịu nước (băng P) 40 mm x 10 m, 80 mm x 10 m;
  • Băng cao su non (băng S) 50 m x 2.2m.

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ băng V, băng P hoặc băng S. Ví dụ: Cuộn băng keo PVC chịu nước 40 mm x 10 m, viết là: 100 cuộn P 40x10

Bảng21: Loại băng keo và số lượng cuộn băng cần thiết cho một mốiĐơn vị: mm
Ống TFP Kích cỡ băng/ Số lượng Băng cao su non Băng cao su lưu hóa Băng keo PVC  Đơn vị
W(mm) x L (m)* W(mm) x L (m) W(mm) x L (m) W(mm) x L (m)
TFP Ø40/30
TFP Ø50/40
Kích cỡ băng 30 x 0,25 30 x 5 30 x 10 1 bộ
Số cuộn 1 1 1 1 bộ
TFP Ø65/50 Kích cỡ băng 30 x 0,25 30 x 5 30 x 10 1 bộ
Số cuộn 2 1 1 1 bộ
TFP Ø85/65
TFP Ø105/80
Kích cỡ băng 40 x 0,55 30 x 5 30 x 10 1 bộ
Số cuộn 2 2 1 1 bộ
TFP Ø130/100 Kích cỡ băng 50 x 1,25 40 x 5 40 x 3 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
TFP Ø160/125
TFP Ø195/150
Kích cỡ băng 50 x 1,9 40 x 7,5 40 x 7,5 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
TFP Ø230/175 Kích cỡ băng 50 x 2,2 40 x 9 40 x 9,5 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ
TFP Ø260/200 Kích cỡ băng 50 x 2,5 40 x 10 40 x 11,5 1 bộ
Số cuộn 2 2 2 1 bộ

(*) W (mm) x L (m) : Rộng (mm) x Dài(m)


Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: