<script><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5599dee63bfe4f5c" async="async"><script><script>
  Đang tải... Vui lòng chờ...
Thống kê lượt truy cập

Côn thu

Mã sản phẩm: CT -
  • Số lượng đã bán 0 cái
  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Mô tả ngắn

Côn thu dùng để nối hai đường ống nhựa xoắn HDPE SANTO kích thước khác nhau;

Số lượng:

Mã hiệu hàng hóa: CT -
[ezcol_1half]

  • Dùng để nối hai đường ống nhựa xoắn HDPE SANTO kích thước khác nhau;
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: CT-……….. Ví dụ: Mua côn thu từ ống TFP Ø160/125 xuống TFP Ø130/100 viết là: CT-125-100

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]sp_REDUCTION-CONNECTOR_1[/ezcol_1half_end]

Lưu ý:

  • Côn thu chỉ có sẵn hai loại: CT-80-50, CT-100-50, CT-100-80 và CT-125-100.
  • Những loại khác phải đặt hàng riêng, thời gian đặt hàng sau 30 ngày

 

Bảng 5Đơn vị: mm

Mã hiệu hàng hóa

Ống TFP lớn

Ống TFP nhỏ

CT-80-50

TFP Ø105/80 TFP Ø 65/50

CT-100-50

TFP Ø130/100 TFP Ø 65/50

CT-100-80

TFP Ø130/100 TFP Ø105/80

CT-125-100

TFP Ø160/125 TFP Ø130/100

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: