Nhà cung cấp hàng đầu:

Về sản phẩm ống nhựa

Hotline:

0902 238 488

Email:

sale@santo.vn

Phụ kiện

Bellmouth
Bellmouths should be screwed into the end part of ELP previously, to prevent the cables from being scratched or damaged when being pulled in. Bellmouth sizes: NL-25, NL-30,...
Bellmouth
Nút loe
Nút loe được vặn trước vào đầu ống nhựa xoắn Santo, để bảo vệ cáp không bị xước hoặc hư hại khi kéo cáp. Các loại nút loe: NL-25, NL-30, NL-40, NL-50, NL-65, NL- 80, NL-100,...
Nút loe
Nắp bịt
Dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào đường ống ELP trong quá trình vận chuyển và lưu kho. Trường hợp được gắn vào hố ga hoặc lắp đặt ngoài trời, cần quấn thêm băng vul-co và PVC...
Nắp bịt
Pipe cap
The prevent foreign matters from entering ELP during transportation and storage. When ELP are fixed to a manhole or are installed outdoor, additional wrapping of vul-co tape...
Pipe cap
X