<script><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5599dee63bfe4f5c" async="async"><script><script>
  Đang tải... Vui lòng chờ...
Thống kê lượt truy cập

Tin santo

Đảo Lý Sơn sẽ được hòa điện lưới quốc gia từ tháng 10/2015
Tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ cố gắng để tháng 10/2015 huyện đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi được dùng điện lưới quốc gia.