Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Các hồ thủy điện xả nước phục vụ sản xuất miền Trung

Các hồ thủy điện xả nước phục vụ sản xuất miền Trung

Các hồ thủy điện xả nước phục vụ sản xuất miền Trung

09/10/2018

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp năm 2016 của tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực (EVN) điều tiết nước qua phát điện hồ chứa Đơn Dương, Đại Ninh, Hàm Thuận- Đa Mi.

                    

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải Hội nghị trực tuyến phòng xâm nhập mặn năm 2015-2016 ảnh hưởng của El Nino (tháng 10/2015) và nhiệm vụ Bộ NN&PTNT giao, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với EVN tổ chức với Sở NN&PTNT các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, các đơn vị liên quan thống nhất lịch điều tiết nước qua phát điện các hồ chứa thủy điện.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất địa phương, điều kiện thực tế nguồn nước hồ thủy điện trên, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu hồ Đơn Dương trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2016 lưu lượng xả từ 14 m3/s đến 16 m3/s, thời gian chạy máy phát điện 16-18 giờ/ngày. Tháng 4/2016 lưu lượng xả từ 12 m3/s đến 14 m3/s. Từ tháng 5 hết tháng 8/2016 tùy thuộc nguồn nước sẽ vận hành điều tiết phù hợp với nhu cầu dùng nước.

Đối với hồ thủy điện Đại Ninh tháng 12/2015 đến tháng 2/2016 lưu lượng xả 10 m3/s, thời gian chạy máy 12 giờ/ngày. Tháng 3/2016 lưu lượng xả 9 m3/s, thời gian chạy máy 10 giờ/ngày. Từ tháng 4-8/2016 tùy khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết phù hợp với nhu cầu dùng nước.

Với hồ thủy điện Đa Mi tháng 12/2015 lưu lượng xả 25 m3/s, thời gian xả 12 giờ/ngày. Tháng 1-2/2016 lưu lượng xả 32 m3/s, thời gian xả 12 giờ/ngày. Tháng 3/2016 lưu lượng xả 30 m3/s, thời gian xả 12 giờ/ngày. Từ tháng 4/2016 đến 8/2016 tùy thuộc khả năng vận hành điều tiết phù hợp nhu cầu dùng nước.

 

Một số thông tin về SANTO: Phát lệnh khởi công Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng, Ống xoắn hdpe ,phụ kiện ống hdpe, Ống nhựa ruột gà luồn dây điện HDPE Santo


Để tận dụng nguồn nước hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đề nghị tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, lắp đặt trạm bơm dã chiến, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng lấy nước khi có nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm.

viết bình luận của bạn