Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Hòa Bình

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Hòa Bình

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Hòa Bình

09/10/2018

 
UBND tỉnh Hòa Bình vừa qua đa ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình để sử dụng năng lượng tiết kiệm cũng như hiệu quả trong giai đoạn 2016 – 2020. Đây là nội dung rất trọng tâm nhằm để thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2015 – 2020 đã được UBND tỉnh Hòa Bình ban hành đầu năm 2015.
 
                                    
 
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm cũng như hiệu quả trên địa bàn khu vực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các quy định pháp luật có liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Chương trình hướng tới mục tiêu tổng quát là nâng cao nhận thức của tổ chức cũng như cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng để tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể nhằm đạt được một số mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích về Kinh tế và xã hội, đồng thời sẽ góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý những nguồn tài nguyên năng lượng để thực hiện phát triển kinh tế bền vững.

 Chương trình đã xác định một số mục tiêu chính: Phấn đấu đến năm 2020 sẽ tiết kiệm từ 5% - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thay thế từ khoảng 12% các dây truyền cùng với thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng những dây truyền, thiết bị mới tiết kiệm năng lượng hơn tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh, các cơ quan, đơn vị; xây dựng một số các mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; từng bước tổ chức điều chỉnh mạng giao thông, chiếu sáng các đô thị phù hợp nhằm giảm mức năng lượng so với dự báo hiện nay…
 
Một số thông tin khác về SANTO: Đóng điện Nhà máy nhiệt điện An Khánh 1 Ống gân xoắn HDPE santo ,phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE, ống nhựa luồn dây điện

Chương trình xác định 10 nhóm nội dung chính và 4 nhóm các giải pháp trọng tâm. Tổng mức kinh phí thực hiện và dự kiến khoảng 23.550 triệu đồng, được lấy từ ngân sách của tỉnh (khoảng 7.650 triệu đồng) cùng với vốn của những doanh nghiệp cùng với hộ gia đình tham gia Chương trình (khoảng 15.900 triệu đồng). 
 
 

viết bình luận của bạn