Dây mồi

Mã sản phẩm: DM-

Có 3 loại dây mồi thông dụng: 1,0mm; 1,7mm và 2,0mm sử dụng cho các cỡ ống khác nhau.

 

  • Thông số kỹ thuật