Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

EVN tăng 22 bậc chỉ số tiếp cận điện năng

EVN tăng 22 bậc chỉ số tiếp cận điện năng

EVN tăng 22 bậc chỉ số tiếp cận điện năng

09/10/2018

 

Nhóm nghiên cứu của Doing Business của World Bank – WB vừa công bố các kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh 2015 (Doing Business 2016) của 189 nền kinh tế trong đó có kết quả đánh giá về chỉ số tiếp cận điện năng.
 
 
Các yếu tố thời gian tiếp cận điện năng cùng chi phí thực hiện đều cải thiện với năm 2014, theo kết quả này chỉ số tiếp cận điện năng 2015 của VN tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189.
 
                     

Chỉ số tiếp cận điện của Việt Nam là chỉ số có thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá môi trường của Việt Nam. Nội dung thay đổi ngành điện Việt Nam cũng được Doing Business ghi nhận trong 19 nước có cải thiện hiệu quả quy trình tiếp cận điện năng. Góp phần có được kết quả khả quan đánh giá của nghiên cứu Doing Business, EVN đã thực hiện các giải pháp quyết liệt: Giảm thời gian thực hiện công việc ngành điện để cấp điện tới khách hàng đấu nối lưới điện trung áp từ 18 ngày chỉ còn 16 ngày, đến tháng 9/2015 thời gian rút ngắn còn 10 ngày, trong đó gộp thủ tục để thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thiết kế thỏa thuận đấu nối cùng các yêu cầu kỹ thuật thời gian thực hiện 2,5 ngày, rút ngắn thời gian đóng điện công trình cũng như ký kết HĐMBĐ xuống chỉ 6 ngày; ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện các chỉ số tiếp cận điện để khách hàng có thể đăng ký tra cứu tiến độ giải quyết cấp điện ngành điện tới khách hàng đấu nối lưới điện trung áp website của các Tổng Công ty điện lực; công bố các quy định pháp lý, thủ tục, hồ sơ, thiết kế mẫu đối với cấp điện đấu nối lưới điện trung áp tất cả Phòng Giao dịch khách hàng toàn quốc, Website các Công ty điện lực.
 
                      
 
Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt của EVN rút ngắn thời gian, rút gọn thủ tục đến ngành Điện góp phần cải thiện đối với khách hàng trung áp. Theo báo cáo của Doing Bussines thì số ngày thực hiện của VN là 59 ngày (gồm các thủ tục EVN, các đơn vị chức năng liên quan) tốt hơn Timor-Leste, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Lao PDR.
 
Một số thông tin khác về SANTO: Hà Nội sẽ bổ sung 44 tỷ để hỗ trợ tiền điện tới hộ nghèo Ống gân xoắn HDPE santo ,phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE, ống nhựa luồn dây điện


Báo cáo Doing Business đưa ra các kết quả tốt việc cải thiện Chỉ số Tiếp cận điện, điều này minh chứng nỗ lực không ngừng EVN quá trình cải thiện công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, khách hàng điện trung áp nói riêng. Trong tương lai, EVN tiếp tục nỗ lực để cải thiện Chỉ số Tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như cải thiện độ tin cậy cấp điện tăng tính cạnh tranh nền kinh tế, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xã hội.

viết bình luận của bạn