Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Giá điện lũy tiến theo 6 bậc, ai có lợi nhất

Giá điện lũy tiến theo 6 bậc, ai có lợi nhất

Giá điện lũy tiến theo 6 bậc, ai có lợi nhất

09/10/2018

  

 Ở Việt Nam hiện nay phổ biến ba loại nhiệt điện, thủy điện, điện khí, trước đây chủ yếu do nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng nhưng hiện nay thuộc nhiều thành phần kinh tế đầu tư. Riêng mạng lưới truyền tải điện cao thế cùng thuộc hạ tầng kinh tế của quốc gia, ở nước ta hầu như do nhà nước xây dựng.

 Hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành điện là nhà máy điện sẽ bán điện cho bên kinh doanh, từ đó điện sẽ được truyền tải trong mạng lưới điện cao thế của quốc gia, tiếp đến những trạm hạ thế để công ty bán lẻ cho người tiêu dùng. Điện cao thế, hạ thế là phương tiện vận chuyển trên hệ thống điện lưới quốc gia.

                                         

 Khi đã nắm được như vậy, công việc tiếp theo tách riêng biệt giữa các khu vực kinh doanh điện cao thế cùng với kinh doanh điện hạ thế. Như đã nêu, hệ thống mạng lưới truyền tải cao thế là riêng biệt chủ yếu do nhà nước đầu tư, nên ngành điện chỉ được coi như thuê lại của nhà nước, phải có trách nhiệm quản lý, duy trì và bảo dưỡng rồi triết khấu hàng năm trả cho nhà nước.

Trên mức khấu hao cùng chi phí duy tu và bảo dưỡng cộng với giá bán buôn trung bình của các nhà máy điện sẽ hình thành nên giá bán buôn thương phẩm cho các công ty bán lẻ điện qua mạng lưới điện hạ thế. Những công ty bán lẻ trên cơ sở bảng giá bán buôn thương phẩm cộng với các chi phí đầu tư thiết bị, nhân công quản lý... cộng với 1 mức lợi nhuận nhất định để xác định được giá bán lẻ cho người tiêu dùng.

 Hiện nay, điện lực đang dùng cách tính giá điện theo 6 bậc, nghĩa là người dùng càng nhiều sẽ phải trả giá càng cao. Lí do như vậy là vì nguyên nhân điện là mặt hàng cả thế giới không ưu tiên với lượng nhiều và rất cần phải tiết kiệm.

 Nhưng lí do chính ở đây là người sử dụng nhiều thường có thu nhập tốt cùng mức sống cao, nên giá điện lũy tiến họ sẽ bị chi phối một phần thu nhập để bù cho những người thu nhập thấp được dùng lượng điện nhất định với giá thấp, với mức giá này công ty kinh doanh điện sẽ có thể không có lãi .

 Một số nước phát triển ở châu Âu đang áp 1 bậc giá điện duy nhất tới mọi đối tượng tiêu dùng, có lẽ là do mặt bằng kinh tế ở các nước này phát triền đồng đều, ở một trình độ cao; thu nhập bình quân cũng cao, nên chi phí tiêu dùng điện chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thu nhập của họ.(Theo báo cáo của cơ quan quản lý năng lượng của Mỹ(EAM), giá điện sinh hoạt của nước này là 8 đến 17 cent. Hộ trung bình ở Mỹ mỗi tháng dùng hết 915 kw/h, gia tiền là 113 USD. Còn điện sinh hoạt ở VN hiện đang có giá từ 6,8 đến 11,9 cent và nếu một hộ ở VN dùng 915 kw/h/tháng, theo 6 bậc hiện hành, sẽ phải trả 2.230.211 đồng, nghĩa là 98.7 USD. Rẻ hơn 15 USD, thế nhưng thu nhập công dân Mỹ so với Việt Nam cao gấp vài ba chục lần).

 Trong khi đó ở VN đại đa số thu nhập người dân còn thấp, chênh lệch giàu nghèo ngày càng quá lớn. Vậy nên, áp dụng cách tính giá điện theo 6 bậc lũy tiến là cần thiết. Nhưng áp dụng 6 bậc hay 3 bậc rất cần phải được bàn kỹ.

Cùng tìm hiểu các sản phẩm khác Santo: xử lý các vi phạm hành lang lưới điện mùa bão ,ống nhựa xoắn HDPE santo, ong nhua gan xoan HDPE , ong nhua luon day dien

 Theo điều chỉnh ngày 16/3/2015, mức giá điện bình quân là 1.632 đồng/kw/h. Mức này được tính toán dựa vào những loại chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh điện để vẫn đảm bảo EVN có lãi mà vẫn đáp ứng các yếu tố lạm phát, tỉ giá hối đoái, sản xuất kinh doanh của các ngành khác

viết bình luận của bạn