Măng sông

Mã sản phẩm: MS -

Dùng để nối thẳng (kiểu nối chặt) ống nhựa xoắn Santo, cỡ ống từ ELP 25 đến ELP 250

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ mã hiệu hàng hóa: MS-…… Ví dụ: Mua măng sông 100, để nối các ống BFP  100 viết là: MS-10

 • Thông số kỹ thuật
 • Bảng 1 (Đơn vị: mm)

  Mã hiệu hàng hóa

  Đường kính danh nghĩa (D2)

  D1

  L

  MS-25

  25

  38

  60

  MS-30

  30

  47

  65

  MS-40

  40

  61

  85

  MS-50

  50

  72

  110

  MS-65

  65

  91

  135

  MS-80

  80

  111

  165

  MS-100

  100

  142

  215

  MS-125

  125

  174

  230

  MS-150

  150

  204

  260

  MS-175

  175

  238

  360

  MS-200

  200

  267

  275