Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lao động nghành điện

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lao động nghành điện

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lao động nghành điện

09/10/2018

 Tháng 7/2015, Hội đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã làm việc cùng với 9 tổng công ty trực thuộc xem xét để phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động các tổng công ty trong giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch Dương Chấn Thành đã yêu cầu tổng công ty hoàn thiện đề án trình Tập đoàn trước ngày 25/7. Thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, EVN cũng đang tích cực để xây dựng và hoàn thiện Đề án để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng năng suất lao động trong 2016 - 2020.

Qua kiểm tra và xem xét mọi mặt Đề án nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động các tổng công ty trong 2016 - 2020, Hội đồng thành viên EVN đã đánh giá đề án các tổng công ty đã căn bản thực trạng tình hình sản xuất và kinh doanh cũng như quản lý và sử dụng lao động để đề ra các giải pháp phù hợp để gắn với việc làm các chỉ tiêu kỹ thuật trong 2016 - 2020 của từng đơn vị.

                                          

Cụ thể là trong sản xuất kinh doanh điện,  tổng công ty đều mục tiêu thực hiện vượt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm điện, quyết liệt các biện pháp tối ưu hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu để cấp điện mới và phát triển khách hàng để tăng doanh thu và khai thác năng lực sẵn có ở hạ tầng điện. Trong công tác xây dựng, tổng công ty đề ra các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư và bám sát tiến độ ,chất lượng công trình. Cùng với đó, các tổng công ty đưa ra các giải pháp đổi mới cơ chế lao động, nâng cao năng suất lao động.

Một số thông tin khác về SANTO: Ống gân xoắn HDPE santo ,phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE,ống nhựa xoắn HDPE Santo, ống luồn dây điện

Chỉ đạo các cuộc họp phê duyệt các Đề án nâng cao tính hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng năng suất lao động, ông Dương Quang Thành cho rằng tổng công ty cần hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo các giải pháp cũng cần tích cực và chủ động hơn đến từ đơn vị. Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu các tổng công ty phải hoàn thiện  đề án và trình Tập đoàn ngày 25/7; các ban chuyên môn Tập đoàn sẽ rà soát ,trình HĐTV trước 30/7.Cơ sở để EVN hoàn thiện Đề án nâng cao sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động , trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối quý III năm 2015.

 

viết bình luận của bạn