Ống nối kiểu H

Mã sản phẩm: NH-

Dùng để nối ống nhựa xoắn Santo với các loại ống khác.

  • Thông số kỹ thuật