Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Quy định đo đếm điện năng mới trong hệ thống điện

Quy định đo đếm điện năng mới trong hệ thống điện

Quy định đo đếm điện năng mới trong hệ thống điện

09/10/2018

 

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BCT Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện.

                    

Thông tư 42 quy định đo đếm điện năng trong phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, bao gồm nội dung như yêu cầu đối với Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Trách nhiệm các đơn vị trong đo đếm điện năng; Trình tự thoả thuận thiết kế kỹ thuật, lắp đặt, nghiệm thu Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; vận hành Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm phục vụ điện năng; Quy định chung giao nhận điện năng.Theo đó, vị trí chính được xác định phải trùng hoặc liền kề điểm đấu nối. Với cấp điện áp trung áp trở lên, tại điểm đấu nối phải xác định vị trí đo đếm chính, các vị trí dự phòng. Vị trí, số lượng đo đếm dự phòng xác định chính xác theo cấp điện áp, tính chất đặc thù vị trí đo đếm. Đối với cấp điện hạ áp, tại điểm đấu nối phải xác định vị trí đo đếm chính. Trường hợp không đủ để bố trí vị trí đo đếm, các đơn vị liên quan thỏa thuận vị trí đo đếm thay thế đồng thời xác định phương thức quy đổi điện từ vị trí đo đếm thay thế điểm đấu nối. Trong trường hợp này, phương pháp quy đổi xét đến tổn thất máy biến áp, đường dây liên hệ giữa vị trí đo đếm thay thế điểm đấu nối trong quá trình vận hành quy đổi điện năng vị trí đo đếm thay thế về điểm đấu nối trong quá trình giao nhận, thanh toán.

Đối với vị trí đo đếm nhà máy điện, trường hợp đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện tham gia thị trường điện hoặc nhà máy điện lớn, tại điểm đấu nối phải xác định 01 vị trí đo đếm chính và 02 (hai) vị trí dự phòng; Điểm đấu nối thuộc trạm biến áp đơn vị phát điện;

Thông tư 42 quy định quản lý mật khẩu công tơ đo đếm. Cụ thể, Mật khẩu công tơ phải chia thành 03 mức truy cập nhằm phục vụ yêu cầu quản lý vận hành công tơ và được quy ước.

Một số thông tin về SANTO: Chiến lược để phát triển năng lượng tái tạo, Ống gân xoắn hdpe, phụ kiện ống xoắn, ống nhựa xoắn HDPE

Với các công tơ đo đếm sử dụng mật khẩu là khóa cứng thì phải được niêm phong bảo đảm không thể can thiệp vào công tơ đo đếm nếu không phá bỏ niêm phong.

Thông tư 42 có hiệu lực ngày 18/1/2016. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, nội dung phát sinh, các đơn vị liên quan trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu, đề xuất Bộ Công Thương bổ sung cho phù hợp.
 

viết bình luận của bạn