Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Tiếp tục thực hiện chính sách tái định cư thủy điện

Tiếp tục thực hiện chính sách tái định cư thủy điện

Tiếp tục thực hiện chính sách tái định cư thủy điện

09/10/2018

 

Đây là khẳng định Bộ trưởng Bộ Công Thương trong nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII chiều ngày 16/11/2015.

                     

Liên quan câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Thái Học về chính sách di dân tái định cư thủy điện, thủy lợi và hậu tái định cư, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nêu rõ, đối với hầu hết công trình thủy điện đều có đề án, di dân tái định cư, đặc biệt công trình thủy điện quan trọng cấp quốc gia Hòa Bình, Lai Châu... được phê duyệt riêng.

Việc thực hiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi đã tuân thủ theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2014. Trong đó có nhiều nội dung quy hoạch tái định cư; bồi thường về đất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở điểm tái định cư; hỗ trợ sản xuất cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác...sau tái định cư bằng nguồn vốn nhà nước;  vốn lồng ghép các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Với các dự án thủy điện thuộc thẩm quyền địa phương, việc lập dự án ổn định đời sống, sản xuất người dân sau tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chỉ đạo lập Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp, Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ngay khi có Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành công trình thủy điện, trong đó việc bồi thường,di dân tái định cư, Bộ Công Thương chủ động, đồng thời phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện đạt được một số kết quả nhất định.

Với trách nhiệm, Bộ đã trực tiếp các Sở Công Thương địa phương kiểm tra, rà soát dự án thủy điện trên địa bàn 1 cách toàn diện quy hoạch, quản lý vận hành, trồng rừng... còn đánh giá đề xuất giải pháp khắc phục trong chính sách đền bù di dân tái định cư, hậu tái định cư.

Tuy nhiên thực tế vẫn còn 1 số tồn tại trong việc giải quyết đất sản xuất, nước sản xuất; vấn đề quản lý, bảo dưỡng, bảo trì công trình hạ tầng sau bàn giao địa phương; đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tái định cư.

Nhằm chăm lo đến đời sống người dân thuộc diện tái định cư, Chính phủ có chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương nghiêm túc thực hiện Quyết định 64/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

viết bình luận của bạn