Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nghành điện trong tương lai

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nghành điện trong tương lai

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nghành điện trong tương lai

09/10/2018

 

Tại Đại hội Thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III diễn ra vào sáng 21-8, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khẳng định: Những phong trào thi đua để nâng cao năng suất lao động và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để bảo đảm an toàn lưới điện và tối ưu hóa các chi phí sản xuất… đã được tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả trong đội ngũ công nhân viên và người lao động và đến từng đơn vị góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

 

                                        

 

Phó thủ tướng đã chỉ đạo Tập đoàn điện lực VN trong 5 năm tới phát động những phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân viên người lao động với nội dung đa dạng, thiết thực hơn, hướng tới giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của tập đoàn. 

Một số thông tin khác về SANTO: Lịch sự điện hạt nhân Ống gân xoắn HDPE santo ,phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE, ống nhựa luồn dây điện

Để tiếp tục phát triển điện trước một bước với nhu cầu xã hội, Phó thủ tướng yêu cầu trong những năm tới phải tiếp tục tái cơ cấu theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung vào kinh doanh chính và hoàn chỉnh theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả hơn. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện; thực hiện những giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động đuổi kịp các nước trong khu vực về năng suất lao động. Hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn đến 2020 đạt mục tiêu 100% số hộ dân nông thôn sẽ có điện, hoàn thành dự thảo Điện khí hóa toàn quốc làm nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.

viết bình luận của bạn