Nhà cung cấp hàng đầu:

Về sản phẩm ống nhựa

Hotline:

0906 272 040

Email:

hello@santo.vn

Thông báo v.v ký hợp đồng Đại lý phân phối sản phẩm Santo-2021

Công ty cổ phần Santo tiếp tục ký hợp đồng Đại lý phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Santo với:
1. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ST Việt Nam
2. Công ty TNHH Minh Bình An
3. Công ty cổ phần Kiên Phúc Vinh
4. Công ty TNHH Việt Anh Quốc
5. Công ty cổ phần ống nhựa Tiên Phong
6. Công ty TNHH Uy Minh
7. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 5T (tên cũ: Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Vũ Gia)
Đồng thời ký mới hợp đồng Đại lý phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Santo với:
8. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mekong Plastic
9. Công ty TNHH sản xuất thương mại tư vấn điện Nhật Phát
10. Công ty TNHH xây dựng thiết bị điện Phạm Gia
11. Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Bảo Khang M&E
12. Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa Phương Uyên
13. Công ty TNHH đầu tư và thương mại HQC Toàn Cầu
14. Công ty TNHH đàu tư sản xuất thương mại Châu Giang
Thời gian từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Santo cam kết và chịu trách nhiệm về các sản phẩm do Đại lý phân phối dưới thương hiệu Santo được sản xuất trực tiếp tại các nhà máy của Santo-đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật và chứng chỉ theo quy định.
Chi tiết xem tại đây:  https://drive.google.com/drive/folders/1xkGJdfphAx-iXNvlJp7NkuEvgAfUptxC?usp=sharing
 
 
 
Trân trọng thông báo!
 
X